Start bouw gemeenschapshuis ‘Oos Heim’

Inmiddels is de bouw van het gemeenschapshuis ‘Oos Heim’ van start gegaan.
De keldervloer is gestort en de kelderwanden staan overeind.