restauratie architectuur - caumermolen Heerlen

Restauratie architectuur

De restauratie architect draagt bij aan het proces van het correct onthullen, herstellen of in stijl presenteren van de toestand van een historisch gebouw, zoals het in een bepaalde periode van haar geschiedenis verscheen, terwijl het als erfgoed in waarde beschermd blijft. Werkzaamheden kunnen o.a. worden uitgevoerd om verval of aangebrachte wijzigingen in een gebouw te keren.

RESTAURATIE GERESTAUREERD

Waar restauratie in het verleden voornamelijk het behouden van historische gebouwen en het waarborgen van hun verschijning in goede staat betrof, is er in de afgelopen decennia iets veranderd. Tegenwoordig beschouwt de restauratie architect het metier vooral als het bevorderen van de waardering die voor een specifieke structuur bestaat en de behoefte meer te ontdekken over de reden waarom ze bestaan. Restauratie streeft inmiddels veel meer naar een hoog niveau van behoud van authenticiteit. De restauratie architect streeft naar nauwkeurige replicatie met behulp van zowel historische materialen als technieken. Hij werkt idealiter uitsluitend daar met behulp van moderne technieken waar deze onopvallend het historische karakter ondersteunen of tenminste niet compromitteren.

Door in restauratie architectuur normering toe te passen kunnen architecten de kwaliteit van o.a. materialen, stijlelementen, afwerking en ruimtelijke relaties met betrekking tot historische gebouwen bewaken. Normering ten aanzien van behoud, rehabilitatie, herstel en wederopbouw verschaft de architect bovendien inzicht.

 • BEHOUD
  verschaft wellicht vanzelfsprekend de belangrijkste bonus aan alle historische structuren door middel van beheer, onderhoud en reparatie: De materialen die zijn toegevoegd aan een gebouw gedurende haar levensduur, worden door de architect bewaard en alleen werkzaamheden ter bescherming ervan worden uitgevoerd.
 • REHABILITATIE
  is als een standaard voor het behoud, maar soepeler, omdat zij verslechtering van het gebouw veronderstelt die reparaties vereist om verdere achteruitgang te voorkomen.
 • RESTAURATIE
  omvat behoud teneinde het materiaal zoveel mogelijk onaangeroerd te laten, wederopbouw om ontbrekende of verloren elementen te vervangen, en reparatiewerkzaamheden om het gebouw in een historisch accurate toestand te brengen (met betrekking tot een bepaalde periode). Dit kan dus ook betekenen dat de architect voorstelt sommige later aangebrachte historische bouwelementen te verwijderen.
 • RECONSTRUCTIE
  kan de re-creatie van een vermiste element of gebouw inhouden met gebruik van authentieke of nieuwe (geschikte) materialen.

De VAWR zette reeds een stap in de goede richting met behulp van de GEAR erkenningsregeling welke criteria en beoordelingsprocedures bevat waarmee de kwaliteit van het werk van restauratiearchitecten en het restaurerende architectenbureau op vakinhoudelijk gebied wordt gedefinieerd en toetsbaar gemaakt wordt.

Inmiddels kan iNeX architecten bouwen op gedegen ervaring in de functie van restauratie architect. Aanvullend zeker ook in de rol van herbestemming architect heeft men bij iNeX u iets interessants te vertellen.