Herhuisvesting Skillslab Universiteit Maastricht

Herhuisvesting Skillslab Universiteit Maastricht

Eind 2015 werd iNeX architecten gevraagd door de Universiteit Maastricht om t.a.v. zorgarchitectuur mee te denken over de herhuisvesting van hun Skillslab. Het Skillslab is een belangrijk opleidings onderdeel, waar de vaardigheden van de arts in opleiding worden ontwikkeld en getest. De vraagstelling is door iNeX architecten opgepakt en ingevuld in het volgende herbestemming & verbouwingstraject.

Herhuisvesting Skillslab: Studie programma van eisen

Er werd begonnen met het nauwkeurig opnemen van de bestaande huisvesting en het voeren van gesprekken met medewerkers en docerende artsen om de precieze functies van de opleiding te herleiden.
Tevens is er een studie gemaakt van de laatst gerealiseerde skillslabs van andere universiteiten in Nederland. Hieruit is een nieuw programma van eisen samengesteld, waarbij tevens de verder ontwikkelde opleidingsvisie is geïntegreerd.

Op hetzelfde moment is het door de Universiteit Maastricht aan te kopen kantoorgebouw aan de Universiteitssingel 5 door ons geanalyseerd op bouwkundige staat. Vervolgens zijn meerdere indelingsmodellen ontwikkeld om het programmatische vlekkenplan in dit gebouw op een geschikte wijze onder te brengen. De resultaten wakkerde het enthousiasme van alle partijen aan, zodat groen licht voor het interieurontwerp gegeven kon worden. Het exacte inmeten en positioneren van de opnieuw te gebruiken meubelstukken was een hele klus, maar bleek bij de verhuizing een gouden greep die veel tijd en materiaal bespaard heeft.

Interieurontwerp “Mens in relatie tot de natuur”

De beoogde duurzaamheid in de gehele transformatie is succesvol ingevuld door deels hergebruik van interieuronderdelen en het opnieuw invullen van een leegstaand kantorenpand. Hierbij werden installaties niet klakkeloos vervangen, maar onderzocht, beoordeeld en aangepast.
Bij het interieurontwerp is, naast de aanpassing van nieuwe onderdelen op de bestaande bekledingen, veel aandacht gegeven aan de grafische accenten. De “mens in relatie tot de natuur” is inspiratiebron geweest voor het karakter van het interieur. Zo werden banken bekleed met kurk en het menselijk lichaam in relatie tot de natuurvoorstellingen grafisch weerspiegeld.

De gehele operatie, van aankoop, ontwerp, planning, verbouwing, verhuizing en ingebruikname is in 6 maanden gerealiseerd. De herhuisvesting van het Het Skillslab van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences is op 24 november 2016 feestelijk geopend door Prof. dr. Martin Paul, Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht en Prof. dr. Albert Scherpbier, Decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Medewerkende iNeX architecten:
Peter de Graaf, Jos Kramer, Ronald Veldhuijzen en Marcel van Neer.