herbestemming architectuur maastricht limburg

Herbestemming architectuur: Victor de Stuers prijs voor iNeX architecten

Ieder jaar reikt de gemeente Maastricht de Victor de Stuersprijs uit.
Deze prijs is voor een architect, opdrachtgever of instelling die zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij de instandhouding van het cultureel erfgoed, of bij de bevordering van de stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit in de gemeente Maastricht, in het bijzonder herbestemming architectuur.
 

Herbestemming/renovatie de Pelikaan

De door iNeX architecten uitgevoerde renovatie van “Huis de Pelikaan”, het bankgebouw uit 1905 aan het Onze Lieve Vrouweplein te Maastricht, werd in 2011 door het stadsbestuur van Maastricht gehonoreerd met de monumentenprijs van de stad Maastricht; de Victor de Stuers prijs. De eerdere herbestemming en revitalisering van een 4-tal monumentale panden voor de Universiteit van Maastricht, tot de School of Governance, scoorde eveneens hoog. De beoordelingscriteria waren:

  • professionaliteit
  • originaliteit en inventiviteit van het idee in relatie tot de opdracht en het programma
  • stedenbouwkundige context: helderheid van de ligging, maat, oriëntatie en de opeenvolging van ruimtes en volumes in de architectuur
  • kwaliteit architectuur: maatvoering, compositie, textuur, structuren, constructie, materialisering, detaillering,
  • lichtgebruik en kleurgebruik
  • zorgvuldigheid bij de uitvoering van het ontwerp.
     

Herbestemming architectuur vanuit verschillende invalshoeken

Of de benadering nu plaatsvindt vanuit culturele waarde, financiering, ontwerp of duurzaamheid; bij herbestemming architectuur zijn immer zaken van belang als toegankelijkheid, compartimentering en een afgewogen combinatie tussen het monument en de nieuwe onderdelen. Herbestemming architectuur spreekt tot de verbeelding, maar het is ook bittere noodzaak. Het effect van de ontkerkelijking en vergrijzing is groot, maar wat dacht u van het enorme effect van e-commerce op onze winkelgebieden!?
Een architect herbestemmen kent grote diversiteit in de projecten die deze heeft ontworpen en uitgevoerd op het gebied van herbestemming architectuur, beschikt over de bagage die nodig is om een heldere visie te ontwikkelen op zowel de totaalaanpak van complexe rijksmonumenten als transformaties van particuliere woningen. iNeX architecten is zo’n partij. Meer informatie over Restauratie, renovatie en herbestemming