HEALING ENVIRONMENT by iNeX architecten

Bij “Healing Environment” zorg architectuur staat het welbevinden van de patiënt, maar ook dat van de medewerker, centraal. Healing Environment leidt tot een aantal uitgangspunten voor een effectief en gezondheid bevorderend ontwerp van het exterieur en interieur van zorggebouw en medisch centrum die iNeX architecten toepast in haar ontwerpen. Aan de basis van het concept van de Healing Environment ligt het gedachtegoed van de ruim dertig jaar geleden in de Verenigde Staten geboren Planetree-beweging. Oprichtster Angelica Thieriot besloot na een traumatische ziekenhuisopname haar verdere leven te wijden aan het verbeteren van de omgeving in ziekenhuis en woonzorg-omgeving die de genezing van de patiënt bevorderen in plaats van belemmeren.

HEALING ENVIRONMENT: BIJDRAGE AAN FYSIEK EN MENTAAL WELBEVINDEN VAN GEBRUIKERS

Bij iNeX architecten spreken we van een healing environment als de gebouwde omgeving bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers. Dit zijn de bewoners en bezoekers, maar ook de mensen die in het gebouw werken. Volgens iNeX architecten wordt een healing environment niet alleen gerealiseerd door middels van specifieke architectuur in nieuwbouw. Ook in bestaande gebouwen is kan met keuzes in inrichting, verlichting, kleur e.d. invloed uitgeoefend worden.

De Healing environment wordt gerealiseerd aan de hand van evidence-based design (gebruikmakend van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkevaluatie van gebouwen). In een schema ziet u wat een gebouw tot een veilige, prettige en uitnodigende (woon)omgeving maakt die het lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers ondersteunt. U ziet wat u kunt doen aan de omgeving waarin het gebouw staat, aan het ontwerp van gebouw en ruimtes, maar ook aan interieur en aan condities.

INZICHT IN SAMENHANG TUSSEN KENMERKEN VAN GEBOUW EN HET EFFECT HIERVAN OP GEBRUIKERS

Een healing environment voor wonen en zorg wordt gerealiseerd door bewust te bouwen voor het welbevinden van de gebruikers (bewoners én medewerkers). Bewust bouwen met aandacht voor alle omgevingsfactoren van het gebouw en oog voor de gebruikers. Er is steeds meer belangstelling voor zorg architectuur en de invloed die het gebouw heeft op het lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers. Door inzicht te verschaffen in de samenhang tussen de kenmerken van het gebouw en de effecten hiervan op het welbevinden van gebruikers komt het doel handvatten en toegang tot kennis te bieden bij het werken aan een omgeving voor wonen en zorg binnen bereik.
 
Lees meer over Healing Environment op de website van KCWZ