Zorg

Herhuisvesting Skillslab Universiteit Maastricht

Herhuisvesting Skillslab Universiteit Maastricht

Eind 2015 werd iNeX architecten gevraagd door de Universiteit Maastricht om t.a.v. zorgarchitectuur mee te denken over de herhuisvesting van hun Skillslab. Het Skillslab is een belangrijk opleidings onderdeel, waar de vaardigheden van de arts in opleiding worden ontwikkeld en getest. De vraagstelling is door iNeX architecten opgepakt en ingevuld in het volgende herbestemming & verbouwingstraject.

Lees meer»
woonzorg architectuur

Woonzorg architectuur

In de afgelopen eeuw werd de woonzorg (verpleging & verzorging) vooral gezien als een functioneel probleem, wat zijn weerslag had op de architectuur. Men was ervan overtuigd dat ouderen en chronische patiënten verzameld moesten worden in bejaardenhuizen en verpleeghuizen. Er werd overwegend vanuit het ziekenhuismodel naar woonzorg gekeken. Inmiddels is dat veranderd waardoor de zorg-opgave steeds meer een architectonisch probleem wordt: De architect die het verschil maakt in de manier waarop mensen die (intensieve) zorg nodig hebben, hun leven doorbrengen en beleven. Woonzorg vanuit een zinvolle visie.

Lees meer»
NVTG bouwaward 2010 - woonbegeleidingscentrum Aan de Pas - Bunde

NVTG bouwaward voor Woonbegeleidingscentrum (terugblik)

De NVTG bouwaward voor het woonbegeleidingscentrum Aan de Pas levert bewijs dat iNeX architectenbureau uit Maastricht zich mag beroepen op een gedegen reputatie als het gaat om architectuur in de zorg. Geïnspireerd door het principe van “Healing Environment” buigen onze architecten zich over projecten t.b.v. ziekenhuis, verpleeghuis en/of artsenpraktijk teneinde een omgeving te creëren die veel werk overneemt van het personeel en tegelijkertijd geen verpleeghuis-achtige uitstraling ademt. De realisatie van een van deze projecten verwierf uiteindelijk de NVTG bouwaward. Dit betrof het Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas te Bunde.

Lees meer»

Start bouw gemeenschapshuis ‘Oos Heim’

Inmiddels is de bouw van het gemeenschapshuis ‘Oos Heim’ van start gegaan.
De keldervloer is gestort en de kelderwanden staan overeind.

 

Heiveld: Gezamenlijk binnenterrein

Woonzorgcentrum Heiveld

De bouw van de 6 groepswoningen in Heiveld (Landgraaf) vordert gestaag.

iNeXarchitecten: Bouw Heiveld

Gemeenschapshuis Oos Heim

De financiering van het nieuwe multifunctionele gemeenschapshuis ‘Oos Heim’ is rond. Er kan een start gemaakt worden met de bouwwerkzaamheden. We houden jullie op de hoogte.

iNeXarchitecten---Oos-Heim-Margraten-krant1

Oos Heim: initiatief gemeenschap Margraten

De verenigingen van Margraten hebben samen met lokale bedrijven het initiatief genomen hun nieuwe gemeenschapshuis samen tot stand te gaan brengen: Burgerparticipatie in optima forma.

iNeXarchitecten tekent voor het ontwerp en begeleiding.

iNeXarchitecten---Oos-Heim-Margraten-krant2a