Herhuisvesting Skillslab Universiteit Maastricht

ARCHITECT HERBESTEMMEN

In het omgaan met onze gebouwde omgeving werd in Nederland, in vergelijking met de ons omringende landen, altijd makkelijk overgegaan tot sloop van oude panden. Tot de crisis kwam herbestemming van een gebouw dus beduidend minder vaak voor; men koos liever voor totale nieuwbouw. Inmiddels denkt men daar anders over…

HERBESTEMMEN: DUURZAAM OMGAAN MET HET BESTAANDE

Inmiddels wordt men zich er steeds meer van bewust welke aantrekkelijke mogelijkheden zich aandienen bij restauratie en het herbestemmen van oude gebouwen, zowel in architectonisch, functioneel, cultureel én financieel en opzicht als qua duurzaamheid. Herbestemming is bij uitstek een voorbeeld van hoe duurzaam omgegaan kan worden met het bestaande.

De leegstand die sinds de crisis overal waarneembaar vraagt in deze tijd van economisch herstel ook om een grotere rol van herbestemming. De architect herbestemmen zoekt hiertoe naar kansen en mogelijkheden om leegstaande gebouwen te reanimeren. Het gebouw dat bijvoorbeeld over specifieke kenmerken beschikt of ondergeschikt is aan een bestemmingsplan dat een functiewijziging niet toestaat, maakt het herbestemmen van een gebouw soms tot een lastige klus.

FRICTIE TUSSEN ARCHITECTONISCHE KWALITEIT & DOELMATIGHEID

Herbestemming vraagt er om op een andere manier naar de exploitatie van gebouwen te kijken, door gebouwen niet meer af- te schrijven maar te kiezen voor duurzaam onderhoud en kwaliteit enerzijds. Anderzijds vereist exploitatie – door de functionele noodzaak tot doelmatigheid – dat de architect herbestemmen ondervangt dat er op een bepaald moment van gebruik gewisseld moet kunnen worden.

INEX: ARCHITECT HERBESTEMMEN BIJ UITSTEK

iNeX architecten heeft een passie voor bestaande gebouwen. Of het nu om monumenten, stadspanden, industriële complexen, kantoren of andere leegstaande gebouwen gaat, het behoud en herbestemming van waardevol erfgoed vereist een architect voor wie herbestemmen tot specialisme is uitgegroeid. Een architect die de ontwikkeling van nieuwe functies in het bestaande gebouw weet te laten harmonieren met restauratie, verbouw en nieuwbouw op het gebied van exterieur als interieur. iNeX architecten is zo’n architectenbureau en won er zelfs prijzen mee!